ประเภทยืนแข่งขันกลุ่มพิการร่างกายส่วนล่าง
ประเภทยืนแข่งขันกลุ่มพิการร่างกายส่วนล่าง

 

กฎเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาแบดมินตันประเภทยืนแข่งขัน กลุ่มพิการร่างกายส่วนล่าง

 

(ตามการจัดลักษณะความพิการของสหพันธ์แบดมินตันโลกวันที่ 1 มิถุนายน 2555)

การแบ่งระดับความพิการร่างกายส่วนล่างมี 2 กลุ่มคือ
1. กลุ่มยืนแข่งขัน ระดับ SL3 (Standing Lowre 3) จะมีความพิการในส่วนล่างของร่างกายค่อนข้างรุนแรงและเห็นได้เด่นชัด ในส่วนบนของร่างกายไม่มีความพิการหรือมีบ้างเล็กน้อย ความพิการส่วนล่างที่เห็นได้ชัดคือ
     1.1 มีขาขาดเหนือเข่า 1 ข้าง หรือ
     1.2 มีขาขาดใต้เข่า 2 ข้าง
     1.3 พบความผิดปกติอย่างน้อย 4 อย่างในหนึ่งหรือสองของส่วนสะโพกลงไปยังขาทั้งสอง ในกรณีดังต่อไปนี้
        1.3.1 พับสะโพกเข้ามามากกว่า 45 องศา
        1.3.2 เหยียดสะโพกออกมากกว่า 25 องศา
        1.3.3 งอเข่าเข้ามาได้มากกว่า 60 องศา
        1.3.4 เหยียดเข่าได้มากกว่า 30 องศา
        1.3.5 กระกดข้อเท้าออกได้น้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับ 10 องศา
     1.4 มีความผิดปกติใน 3 ข้อและมีความสูญเสียพลังของกล้ามเนื้อหนึ่งอย่างหรือมีความยาวของขาทั้งสองแตกต่างกัน 4 เซนติเมตร มีการสูญเสียพลังของกล้ามเนื้อ 4 ข้อ ใน 1 หรือทั้ง 2 ของร่างกายส่วนล่าง
        1.4.1 การพับสะโพกเข้ามาสูญเสียพลังกล้ามเนื้อระดับ 3 (ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระดับ 2)
        1.4.2 สูญเสียพลังกล้ามเนื้อในส่วนที่เกี่ยวกับการเหยียดสะโพกระดับ 3 (ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระดับ 2)
        1.4.3 สูญเสียพลังกล้ามเนื้อในส่วนที่เกี่ยวกับการเหยียดสะโพกออกระดับ 3 (ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระดับ 2)
        1.4.4 สูญเสียพลังกล้ามเนื้อในส่วนที่เกี่ยวกับการพับสะโพกเข้ามาระดับ 3 (ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระดับ 2)
        1.4.5 สูญเสียพลังกล้ามเนื้อในส่วนที่เกี่ยวกับการเหยียดเข่าออกระดับ 3 (ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระดับ 2)
        1.4.6 สูญเสียพลังกล้ามเนื้อในส่วนที่เกี่ยวกับการงอเข่าเข้ามาระดับ 3 (ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระดับ 2)
        1.4.7 สูญเสียพลังของกล้ามเนื้อในส่วนที่เกี่ยวกับการกระดกข้อเท้าออกเข้าระดับ 3 (ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระดับ 2)
        1.4.8 สูญเสียพลังของกล้ามเนื้อในส่วนที่กระดกข้อเท้าเข้ามาระดับ 3 (ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระดับ 2) หรือ ความผิดปกติของกล้ามเนื้อข้อ 1.3 สามอย่าง กับการสูญเสียพลังของกล้ามเนื้อข้อ 1.4 หนึ่งอย่างหรือ ความแตกต่างระหว่างความยาวของขาทั้งสองข้าง 4 เซนติเมตร ความแตกต่างของความยาวขาทั้งสองข้างจะมีคุณสมบัติเท่ากับขาขาดเหนือเข่าหนึ่งข้าง

2. กลุ่มยืนแข่งขันระดับ SL4 (Standing Lowre 4) จะมีลักษณะความพิการ ดังนี้
     2.1 มีความพิการตั้งแต่กำหนด
     2.2 สูญเสียขาข้างหนึ่งบริเวณใต้เข่าลงมา
     2.3 ความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว ตรวจพบสองอย่างในหนึ่งหรือสองของร่างกายส่วนล่าง (ส่วนสะโพกถึงขาทั้งสองข้าง) ในกรณีดังต่อไปนี้
        2.3.1 สูญเสียความเคลื่อนไหวส่วนที่เกี่ยวกับการพับสะโพกเข้ามามากกว่า 45 องศา
        2.3.2 สูญเสียความเคลื่อนไหวส่วนที่เกี่ยวกับการเหยียดสะโพกออกมากกว่า 25 องศา
        2.3.3 สูญเสียความเคลื่อนไหวส่วนที่เกี่ยวกับการงอเข่าได้มากกว่า 60 องศา
        2.3.4 สูญเสียความเคลื่อนไหวส่วนที่เกี่ยวกับการเหยียดเข่าได้มากกว่า 30 องศา
        2.3.5 การกระดกข้อเท้าออกได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 องศา
        2.3.6 การกระดกข้อเท้าเข้าได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 องศา
     2.4 การสูญเสียพลังของกล้ามเนื้อพบสองอย่างในหนึ่งหรือสองของร่างกายส่วนล่าง (ส่วนสะโพกถึงขาทั้งสองข้าง) ในกรณีดังต่อไปนี้
        2.4.1 สูญเสียพลังของกล้ามเนื้อส่วนที่เกี่ยวกับการพับสะโพกระดับ 3 (ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระดับ 2)
        2.4.2 สูญเสียพลังของกล้ามเนื้อส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเหยียดสะโพกระดับ 3 (ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระดับ 2)
        2.4.3 สูญเสียพลังของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการเหยียดสะโพกระดับ 3 (ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระดับ 2)
        2.4.4 สูญเสียพลังของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการเหยียดเข่าระดับ 3 (ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระดับ 2)
        2.4.5 สูญเสียพลังของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการงอเข่าระดับ 3 (ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระดับ 2)
        2.4.6 สูญเสียพลังของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการกระดกข้อเท้าออกไประดับ 3 (ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระดับ 2)
        2.4.7 สูญเสียพลังของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการกระดกข้อเท้าเข้ามาระดับ 3 (ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระดับ 2)
     2.5 ความแตกต่างความยาวของขาซ้ายและขาขวาอย่างน้อย 7 เซนติเมตร

 

 

อ้างอิงจาก : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ศึกษา : กติกาแบดมินตัน เพิ่มเติม

 
- หรือ -คำศัพท์กีฬา

Youtube: @siamsporttalk
สนามทุ่งทะเลหลวง
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 726,521 ครั้ง
สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ  
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 825,817 ครั้ง
สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 843,954 ครั้ง
สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 987,117 ครั้ง
PAT Stadium (แพท สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 922,622 ครั้ง
Chonburi Stadium (ชลบุรี สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 1,034,286 ครั้ง
สนามลีโอ สเตเดียม
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 598,223 ครั้ง
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 665,833 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม