เกณฑ์การพิจารณานักกีฬากลุ่มพิการแขน
เกณฑ์การพิจารณานักกีฬากลุ่มพิการแขน

 

กฎเกณฑ์การพิจารณานักกีฬากลุ่มพิการแขน ในกีฬาแบดมินตัน

 

(ตามการจัดลักษณะความพิการของสหพันธ์แบดมินตันโลกวันที่ 1 มิถุนายน 2555)

การแบ่งระดับความพิการทางแขนมี 2 กลุ่มคือ
1. กลุ่มความพิการทางแขนที่ไม่ได้ใช้แขนข้างที่พิการจับไม้แบดมินตันสำหรับแข่งขัน จะมีลักษณะความพิการดังนี้
     1.1 แขนขาดข้างเดียวเหนือข้อมือขึ้นไป
     1.2 ในกรณีแขนข้างที่ขาดอยู่บริเวณข้อมือพอดีให้วัดจากหัวไหล่ไปยังนิ้วที่ยาวที่สุด ผลลัพธ์จะต้องเท่ากับหรือสั้นกว่าบริเวณข้อมือของมืออีกข้างหนึ่ง
     1.3 ในกรณีแขนมีความผิดปกติไม่ได้ขาดจะต้องมีลักษณะที่พบได้อย่างน้อย 3 อย่าง ในกรณีดังต่อไปนี้
        1.3.1 กางหัวไหล่ออกได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 องศา
        1.3.2 ห่อไหล่เข้ามาได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 องศา
        1.3.3 เหยียดหัวไหล่ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 องศา
        1.3.4 หมุนข้อศอกออกจำนวนที่ขาดมากกว่า 70 องศา
        1.3.5 มีข้อศอกติดมากกว่า 80 องศา
     1.4 เกี่ยวกับพลังของกล้ามเนื้อจะมีความสูญเสียพลังของกล้ามเนื้อไม่ต่ำกว่า 3 อย่าง ในกรณีดังต่อไปนี้
        1.4.1 กางหัวไหล่ออกระดับ 3
        1.4.2 ห่อไหล่เข้าระดับ 3
        1.4.3 เหยียดหัวไหล่ออกระดับ 3
        1.4.4 สูญเสียพลังกล้ามเนื้อของข้อศอกในการงอเข้าและเหยียดออก ระดับ 2

เกณฑ์การพิจารณานักกีฬากลุ่มพิการแขน
เกณฑ์การพิจารณานักกีฬากลุ่มพิการแขน

 

2. กลุ่มความพิการทางแขนในส่วนที่ใช้แขนด้านที่พิการจับไม้แร๊กเกตสำหรับการแข่งขันมีลักษณะความพิการ ดังนี้
     2.1 มีความสูญเสียอย่างสมบูรณ์ของนิ้วมืออย่างน้อย 3 นิ้ว ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือโดยไม่อนุญาติให้มีการพันมือกับไม้แร็กเกตในการแข่งขัน
     2.2 มีความสูญเสียอย่างสมบูรณ์ของนิ้วมืออย่างน้อย 4 นิ้ว ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือโดยไม่อนุญาติให้มีการพันมือกับไม้แร็กเกตในการแข่งขัน
     2.3 มีความสูญเสียนิ้วหัวแม่มือทั้งหมดอย่างเห็นได้ชัด
     2.4 ความผิดปกติของแขนพบได้เพียง 1 อย่าง ในกรณีดังต่อไปนี้
        2.4.1 กางหัวไหล่ออกได้น้อยกว่า 90 องศา
        2.4.2 ห่อไหล่เข้ามาได้น้อยกว่า 90 องศา
        2.4.3 หมุนหัวไหล่เข้าได้น้อยกว่า 40 องศา
        2.4.4 หมุนหัวไหล่ออกได้น้อยกว่า 60 องศา
        2.4.5 ข้อศอกออกได้มากกว่าหรือเท่ากับ 45 องศา
        2.4.6 ข้อมือติดขยับได้มากกว่าหรือเท่ากับ 50 องศา
     2.5 พลังของกล้ามเนื้อพบได้เพียง 1 อย่าง ในกรณีดังต่อไปนี้
        2.5.1 หัวไหล่กางออกสูญเสียระดับ 3
        2.5.2 ห่อไหล่เข้าสูญเสียระดับ 3
        2.5.3 หมุนหัวไหล่เข้าสูญเสียระดับ 3
        2.5.4 หมุนหัวไหล่ออกสูญเสียระดับ 3
        2.5.5 ข้อศอกติดจากการพับเข้าสูญเสียระดับ 3
        2.5.5 ข้อศอกติดจากการเหยียดออกสูญเสียระดับ 3

 

 

อ้างอิงจาก : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ศึกษา : กติกาแบดมินตัน เพิ่มเติม

 

 

เรื่องราวยอดฮิต

คำศัพท์กีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

สนามแบดมินตันพิริยะ Biriya Badminton
15 มี.ค. 61
เข้าชม 29 ครั้ง
สนามแบดมินตัน S.W. เอสดับเบิ้ลยู
24 ก.พ. 61
เข้าชม 510 ครั้ง
สนามแบดมินตันริมคลอง
24 ก.พ. 61
เข้าชม 477 ครั้ง
สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ รังสิต
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 5560 ครั้ง
สนามกีฬาศรีนครลำดวน
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 7563 ครั้ง
สนามทุ่งทะเลหลวง
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 5400 ครั้ง
สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ  
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 5516 ครั้ง
สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 6765 ครั้ง