เกณฑ์การพิจารณานักกีฬากลุ่มพิการแขน
เกณฑ์การพิจารณานักกีฬากลุ่มพิการแขน

 

กฎเกณฑ์การพิจารณานักกีฬากลุ่มพิการแขน ในกีฬาแบดมินตัน

 

(ตามการจัดลักษณะความพิการของสหพันธ์แบดมินตันโลกวันที่ 1 มิถุนายน 2555)

การแบ่งระดับความพิการทางแขนมี 2 กลุ่มคือ
1. กลุ่มความพิการทางแขนที่ไม่ได้ใช้แขนข้างที่พิการจับไม้แบดมินตันสำหรับแข่งขัน จะมีลักษณะความพิการดังนี้
     1.1 แขนขาดข้างเดียวเหนือข้อมือขึ้นไป
     1.2 ในกรณีแขนข้างที่ขาดอยู่บริเวณข้อมือพอดีให้วัดจากหัวไหล่ไปยังนิ้วที่ยาวที่สุด ผลลัพธ์จะต้องเท่ากับหรือสั้นกว่าบริเวณข้อมือของมืออีกข้างหนึ่ง
     1.3 ในกรณีแขนมีความผิดปกติไม่ได้ขาดจะต้องมีลักษณะที่พบได้อย่างน้อย 3 อย่าง ในกรณีดังต่อไปนี้
        1.3.1 กางหัวไหล่ออกได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 องศา
        1.3.2 ห่อไหล่เข้ามาได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 องศา
        1.3.3 เหยียดหัวไหล่ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 องศา
        1.3.4 หมุนข้อศอกออกจำนวนที่ขาดมากกว่า 70 องศา
        1.3.5 มีข้อศอกติดมากกว่า 80 องศา
     1.4 เกี่ยวกับพลังของกล้ามเนื้อจะมีความสูญเสียพลังของกล้ามเนื้อไม่ต่ำกว่า 3 อย่าง ในกรณีดังต่อไปนี้
        1.4.1 กางหัวไหล่ออกระดับ 3
        1.4.2 ห่อไหล่เข้าระดับ 3
        1.4.3 เหยียดหัวไหล่ออกระดับ 3
        1.4.4 สูญเสียพลังกล้ามเนื้อของข้อศอกในการงอเข้าและเหยียดออก ระดับ 2

เกณฑ์การพิจารณานักกีฬากลุ่มพิการแขน
เกณฑ์การพิจารณานักกีฬากลุ่มพิการแขน

 

2. กลุ่มความพิการทางแขนในส่วนที่ใช้แขนด้านที่พิการจับไม้แร๊กเกตสำหรับการแข่งขันมีลักษณะความพิการ ดังนี้
     2.1 มีความสูญเสียอย่างสมบูรณ์ของนิ้วมืออย่างน้อย 3 นิ้ว ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือโดยไม่อนุญาติให้มีการพันมือกับไม้แร็กเกตในการแข่งขัน
     2.2 มีความสูญเสียอย่างสมบูรณ์ของนิ้วมืออย่างน้อย 4 นิ้ว ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือโดยไม่อนุญาติให้มีการพันมือกับไม้แร็กเกตในการแข่งขัน
     2.3 มีความสูญเสียนิ้วหัวแม่มือทั้งหมดอย่างเห็นได้ชัด
     2.4 ความผิดปกติของแขนพบได้เพียง 1 อย่าง ในกรณีดังต่อไปนี้
        2.4.1 กางหัวไหล่ออกได้น้อยกว่า 90 องศา
        2.4.2 ห่อไหล่เข้ามาได้น้อยกว่า 90 องศา
        2.4.3 หมุนหัวไหล่เข้าได้น้อยกว่า 40 องศา
        2.4.4 หมุนหัวไหล่ออกได้น้อยกว่า 60 องศา
        2.4.5 ข้อศอกออกได้มากกว่าหรือเท่ากับ 45 องศา
        2.4.6 ข้อมือติดขยับได้มากกว่าหรือเท่ากับ 50 องศา
     2.5 พลังของกล้ามเนื้อพบได้เพียง 1 อย่าง ในกรณีดังต่อไปนี้
        2.5.1 หัวไหล่กางออกสูญเสียระดับ 3
        2.5.2 ห่อไหล่เข้าสูญเสียระดับ 3
        2.5.3 หมุนหัวไหล่เข้าสูญเสียระดับ 3
        2.5.4 หมุนหัวไหล่ออกสูญเสียระดับ 3
        2.5.5 ข้อศอกติดจากการพับเข้าสูญเสียระดับ 3
        2.5.5 ข้อศอกติดจากการเหยียดออกสูญเสียระดับ 3

 

 

อ้างอิงจาก : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ศึกษา : กติกาแบดมินตัน เพิ่มเติม

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

คำศัพท์กีฬา