กติกาข้อที่ 1  สนามแข่งขัน

 กติกาฟุตบอล ภาพรายละเอียดสนามฟุตบอล

 

เครื่องหมายต่าง ๆ ในสนาม 

- สนามแข่งขันทำด้วยเครื่องหมายด้วยเส้นต่าง ๆ

- เส้นจะเป็นพื้นที่ของเขตนั้น ๆ ของสนามแข่งขัน

- เส้นทุกเส้นจะต้องมีความกว้างไม่เกิน 12 ซม. (5 นิ้ว)

ประตู

- ระยะห่างเสาประตู 7.32 เมตร (8 หลา) คานสูงจากพื้น 2.44 เมตร (8 ฟุต)

- เสาและคานประตูต้องเท่ากับความกว้างของเส้นประตู

- ส่วนของประตูต้องเป็นสีขาวทั้งหมดเท่านั้น

- ต้องติดตั้งอย่างปลอดภัย มีตาข่ายไว้ที่ประตู (หรือไม่มีตาข่ายก็ได้)

เสาธง (Corner Flag)

-ต้องสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

-ต้องไม่มียอดแหลม

-จะปักไว้ที่มุมสนามแต่ละมุม

-อาจจะปักเสาธงไว้ที่ปลายเส้นแบ่งแดนห่างจากเส้นข้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร

 

กติกาข้อที่ 2 ลูกบอล

 

- การเปลี่ยนลูกบอลที่ชำรุดเมื่อลูกบอลอยู่ในการเล่น

- เปลี่ยนลูกบอล

- หยุดการเล่น

- เริ่มเล่นใหม่ด้วยการปล่อยลูกบอล ณ จุดที่ลูกบอลชำรุด

- การเปลี่ยนลูกบอลต้องได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน

 

การเปลี่ยนลูกบอลที่ชำรุดเมื่อลูกบอลอยู่นอกการเล่น

- เปลี่ยนลูกบอล

- เริ่มเล่นใหม่ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

มติสภาฟุตบอลระหว่างประเทศ

- ในการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติลูกบอลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดใน 3 ข้อ

- ในการแข่งขันอื่น ๆ ลูกบอลต้องเป็นไปตามกติกาข้อ 2

 

กติกาข้อที่ 3  จำนวนผู้เล่น (Football Players) 

 

- ในการแข่งขันโดยผู้เล่น 2 ทีม แต่ละทีมมีผู้เล่นไม่เกิน 11 คน หนึ่งคนต้องเป็น ผู้รักษาประตู ไม่ให้ทำการแข่งขันถ้าผู้เล่นทีมใดมีน้อยกว่า 7 คน

- ในการแข่งขันภายใต้ความรับผิดชอบของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติการเปลี่ยนตัว ผู้เล่นทำได้มากที่สุด 3 คน

 

การแข่งขันกระชับมิตร (Friendly)

- สามารถเปลี่ยนตัวภายในเงื่อนไขต่อไปนี้

- ทีมเห็นชอบในการเปลี่ยนตัวมากที่สุด

- ผู้ตัดสินได้รับแจ้งก่อนการแข่งขัน

 

กติกาการแข่งขัน

- กติกาการแข่งขันจะต้องระบุจำนวนผู้เล่นสำรองที่ส่งรายชื่อไว้ว่าส่งได้จำนวนเท่าไหร่จาก 3 คน ถึงมากที่สุด 7 คน

 

การแข่งขันทุกรายการ

- บัญชีผู้เล่นต้องส่งให้ผู้ตัดสินก่อนการแข่งขัน

- ผู้เล่นสำรองไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อประจำวันที่แข่งขัน จะไม่สามารถเข้าร่วม การแข่งขันได้

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนตัว

- แจ้งให้ผู้ตัดสินทราบ

- ได้รับสัญญาณจากผู้ตัดสิน

- เข้าได้เมื่อบอลอยู่นอกการเล่นเข้าสนามที่เส้นแบ่งแดนเท่านั้น

- การเปลี่ยนตัวจะสมบูรณ์เมื่อเข้าไปในสนาม

- ผู้เล่นสำรองที่เปลี่ยนตัวจะเป็นผู้เล่นทันทีที่ผู้เล่นถูกเปลี่ยนตัวออกได้ออกจากสนามและผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวเข้าได้เข้าสนาม

- ผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไม่สามารถเข้าไปในสนามได้อีก

 

การกระทำผิดและการลงโทษ

- ถ้าผู้เล่นสำรองเข้าไปในสนามก่อนได้รับอนุญาต (ไม่ใช่การเปลี่ยนตัว)

- หยุดการเล่น

- คาดโทษผู้เล่นสำรอง

- ให้ออกจากสนามไปก่อน

- เริ่มเล่นใหม่โดยการปล่อยลูกบอล ณ จุดที่การเล่นได้หยุดลง

 

การให้ออกของผู้เล่นและผู้เล่นสำรอง

- ผู้เล่นที่ถูกให้ออกก่อนการเริ่มเล่นสามารถเปลี่ยนผู้เล่นสำรองได้ (เปลี่ยนชื่อแทนไม่ได้)

- ผู้เล่นสำรองที่ถูกให้ออกหลังการเริ่มเล่นจะเปลี่ยนตัวแทนกันไม่ได้

 

มติสภาฟุตบอลระหว่างประเทศ

- ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกติกาข้อ 3 จำนวนผู้เล่นต่ำสุดในทีมหนึ่งจะมีเท่าไรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสมาคมฟุตบอลแห่งชาติ แต่อย่างไรก็ตามสภาฟุตบอลระหว่างประเทศเห็นว่า การแข่งขันไม่ควรดำเนินต่อไป ถ้าทีมใดทีมหนึ่งมีผู้เล่นน้อยกว่า 7 คน

- ผู้ฝึกสอนสามารถออกมายืนสอนกลวิธีการเล่นให้กับผู้เล่นได้ในระหว่างการแข่งขันภายในเขตเทคนิค แต่เขาต้องรีบกลับเข้ามาในที่จัดไว้สำหรับผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีมภายในเขตเทคนิค และปฏิบัติตนให้เหมาะสมในพื้นที่นั้นด้วย

 

 กติกาข้อที่ 4  อุปกรณ์ของผู้เล่น 

 

- เสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ต

- กางเกงขาสั้น ถ้าใส่กางเกงปรับอุณหภูมิต้องเป็นสีเดียวกับกางเกงชั้นนอก

- ถุงเท้ายาว

- สนับแข้ง

- รองเท้า

- ผู้เล่นต้องไม่สวมใส่สิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดอันตราย

- สนับแข้งต้องอยู่ภายใต้ถุงเท้ายาวต้องทำจากวัสดุที่เหมาะสม (ยาง,พลาสติกหรือวัสดุที่คล้ายกัน)

 

ผู้รักษาประตู

- ต้องสวมชุดที่มีสีแตกต่างจากบุคคลอื่น

การเปลี่ยนหรือแก้ไขอุปกรณ์ให้ถูกต้องผู้เล่นจะกลับเข้าไปในสนามได้เมื่อ

- บอลอยู่นอกการเล่น

- ผู้ตัดสินอนุญาต

- ถ้าผู้เล่นกลับเข้าไปในสนามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินก่อนผู้ตัดสินจะต้องหยุดการเล่นและคาดโทษการเริ่มเล่นใหม่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ณ จุดที่ลูกบอลอยู่ในขณะที่ผู้ตัดสินสั่งหยุดการเล่น

 

กติกาข้อที่ 5 ผู้ตัดสิน 

 

- ปฏิบัติตามกติกา

- ควบคุมการแข่งขัน โดยมีผู้ช่วยผู้ตัดสินคอยให้ความช่วยเหลือ

- แน่ใจว่าลูกบอลถูกต้องตามกติกาข้อ 2

- ทำหน้าที่รักษาเวลา และเขียนรายงานการแข่งขัน

- พิจารณาสั่งหยุดการเล่นเมื่อมีการกระทำผิดกติกา

- พิจารณาสั่งหยุดการเล่นเนื่องจากมีสิ่งรบกวนจากภายนอก

- สั่งหยุดการเล่นถ้าเห็นว่าผู้เล่นบาดเจ็บหนัก

- อนุญาตให้การเล่นดำเนินต่อไปถ้าเห็นว่าผู้เล่นบาดเจ็บเล็กน้อย

- แน่ใจว่าผู้เล่นที่มีเลือดไหลจากบาดแผลได้ออกจากสนามแข่งขันแล้ว

- ให้มีการได้เปรียบลงโทษความผิดที่ร้ายแรงกว่าในเวลาเดียวกัน

- ควบคุมระเบียบวินัยโดยแสดงการต่อต้านต่อผู้เล่นที่กระทำผิด (คาดโทษ,ให้ออก)

- ทำหน้าที่แสดงการต่อต้านเจ้าหน้าที่ทีมที่ขาดความรับผิดชอบในการควบคุมความประพฤติ

- ปฏิบัติตามการช่วยเหลือของผู้ช่วยผู้ตัดสินตามเหตุการณ์ที่ตนเองมองไม่เห็น

- แน่ใจว่าไม่มีบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในสนามแข่งขัน

- เริ่มเล่นใหม่เมื่อการเล่นได้หยุดลง

- เขียนรายงานการแข่งขันเสนอต่อผู้มีอำนาจหน้าที่ที่แต่งตั้งไว้

 

การพิจารณาการตัดสินใจของผู้ตัดสิน

- การพิจารณาตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน ถือเป็นยุติ

 

การกลับคำตัดสิน

- ผู้ตัดสินอาจกลับคำตัดสินได้ ถ้าสิ่งที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้อง โดยได้พิจารณาตามความช่วยเหลือของผู้ช่วยผู้ตัดสินโดยมีเงื่อนไขว่า การเริ่มเล่นใหม่ยังไม่ได้เริ่มขึ้น

ไลน์แมน

 

กติกาข้อที่ 6 ผู้ช่วยผู้ตัดสิน 

 

ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นผู้ชี้แนะเหตุการณ์ต่างๆในสนามดังนี้

- เมื่อลูกบอลทั้งลูกออกนอกสนาม

- ฝ่ายใดได้เตะจากมุม เตะจากประตู หรือทุ่ม

- เมื่อผู้เล่นถูกลงโทษฐานอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า

- เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่น

- เมื่อมีการกระทำผิดกติกาเกิดขึ้นใกล้ผู้ช่วยผู้ตัดสินมากกว่าผู้ตัดสิน

- เมื่อมีการเตะโทษ ณ จุดโทษ ต้องดูว่า ผู้รักษาประตูเคลื่อนที่ออกมาข้างหน้าก่อนจะถูกเตะหรือไม่และต้องดูว่าลูกบอลข้ามเส้นประตูหรือไม่

 

กติกาข้อที่ 7 ระยะเวลาการแข่งขัน (Time)

 

- แบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 45 นาที

- ยกเว้นได้มีการตกลงกัน การตกลงต้องทำก่อนเริ่มทำการแข่งขัน

- ต้องทำตามระเบียบของการแข่งขัน

 

พักครึ่งเวลา

-ผู้เล่นทุกคนมีสิทธิ์ได้พักครึ่งเวลา

- ต้องไม่เกิน 15 นาที

- ระเบียบการแข่งขันต้องระบุเวลาที่ใช้ในการพักครึ่งเวลาเท่าใด

- เวลาในการพักครึ่งเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของผู้ตัดสิน

 

การชดเชยเวลาที่เสียไป

- สามารถทำได้ทั้ง 2 ครึ่งสำหรับเวลาที่เสียไปอันเนื่องมาจาก

- การเปลี่ยนตัว

- การตรวจสอบผู้เล่นที่บาดเจ็บ

- การนำผู้เล่นที่บาดเจ็บออกนอกสนาม

- การถ่วงเวลาการเล่น

- สาเหตุอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

- การชดเชยเวลาอยู่ในดุลยพินิจของผู้ตัดสิน

- การเตะโทษ ณ จุดโทษอนุญาตให้เพิ่มเวลาสำหรับการเตะโทษ ณ จุดโทษ

 

การต่อเวลาพิเศษ

- กติกาการแข่งขันระบุเวลาของการเล่นไว้เป็น 2 ครึ่งเท่ากันและการต่อเวลาพิเศษ

 

การยกเลิกการแข่งขัน

- ต้องทำการแข่งขันใหม่ ยกเว้นระเบียบการแข่งขันจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 

กติกาข้อที่ 8  การเริ่มการแข่งขันและการเริ่มเล่นใหม่ (Kick-Off)

 

การเตรียมการเบื้องต้น

- การเสี่ยงเหรียญ

- ทีมชนะการเสี่ยงเลือกแดน

- ทีมแพ้การเสี่ยงเตะเริ่มเล่น

- ครึ่งเวลาทั้งสองทีมเปลี่ยนแดน

- ทีมชนะการเสี่ยงเตะเริ่มเล่นในครึ่งเวลาหลัง

 

การเตะเริ่มเล่น

เป็นการเริ่มเล่นและเริ่มเล่นใหม่

-เริ่มเล่นเมื่อมีการเริ่มเล่น

-หลังจากมีการทำประตู

- เริ่มเล่นครึ่งเวลาหลัง

- เริ่มเล่นแต่ละครึ่งของการต่อเวลาพิเศษ

- สามารถทำประตูได้โดยตรงจากการเตะเริ่มเล่น

 

ขั้นตอนสำหรับการเตะเริ่มเล่น

- อยู่ในแดนตนเอง

- ฝ่ายตรงข้ามอยู่ห่างจากลูกบอลอย่างน้อย 9.15 เมตร

- ลูกบอลวางนิ่งบนจุดกึ่งกลางสนาม

- ผู้ตัดสินให้สัญญาณ

- ลูกบอลอยู่ในการเล่นเมื่อถูกเตะและเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

- ผู้เตะไม่สามารถเล่นลูกเป็นครั้งที่ 2

 

การกระทำผิด และการลงโทษการเตะเริ่มเล่น

- ผู้เตะสัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่ 2 ก่อนถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่นให้ฝ่ายตรงข้ามเตะโทษโดยอ้อม

- สำหรับการกระทำผิดอื่น ๆ ให้ทำการเตะเริ่มเล่นใหม่

 

การปล่อยลูกบอล

ขั้นตอนมีดังนี้ 1. ผู้ตัดสินปล่อยลูกบอล ณ จุดที่ลูกบอลอยู่ขณะที่สั่งหยุดการเล่น 2. ลูกบอลอยู่ในการเล่นเมื่อสัมผัสกับพื้นสนาม

 

การกระทำผิดและการลงโทษ

- ทำการปล่อยลูกบอลใหม่

- ลูกบอลถูกสัมผัสโดยผู้เล่นก่อนสัมผัสพื้นสนาม

- ลูกบอลออกนอกสนามแต่ไม่ถูกผู้เล่นคนหนึ่งคนใดก่อน

 

สถานการณ์พิเศษ

- ฝ่ายรับได้เตะโทษภายในเขตประตูจะเตะที่ใดก็ได้ภายในเขตประตู

- ฝ่ายรุกได้เตะโทษโดยอ้อมภายในเขตประตูฝ่ายตรงข้ามจะเตะจากเส้นเขตประตู ที่ขนานกับเส้นประตู ณ จุดที่ใกล้การกระทำผิดกติกามากที่สุด

- การปล่อยลูกบอลเมื่อเริ่มเล่นใหม่ ภายในเขตประตูจะต้องกระทำบนเส้นเขตประตูที่ขนานกับเส้นประตู ณ จุดที่ใกล้ลูกบอลมากที่สุดในขณะที่การเล่นได้หยุดลง

 

กติกาข้อที่ 9   ลูกบอลอยู่ในและนอกการเล่น (Play) 

 

ลูกบอลอยู่ในการเล่น

- เมื่อกระดอนจากเสาประตู คานประตู ธงมุมสนาม เข้ามาในสนามแข่งขัน

- เมื่อกระดอนจากผู้ตัดสินหรือผู้ช่วยผู้ตัดสินในขณะที่เขาอยู่ในสนาม

 

ลูกบอลอยู่นอกการเล่น

- เมื่อลูกบอลได้ผ่านเส้นประตูหรือเส้นข้างออกไปหมดทั้งลูก

- เมื่อผู้ตัดสินสั่งหยุดการเล่น

 

กติกาข้อที่ 10 การนับประตู (Count Of Score)

 

การทำประตู 

- ถือว่าได้ประตูเมื่อลูกบอลทั้งลูก ได้ผ่านเข้าเส้นประตูระหว่างเสาประตูและภายใต้คานประตู โดยที่ผู้เล่นฝ่ายรุกไม่ได้กระทำผิดกติกา

 

การตัดสินว่าทีมใดเป็นฝ่ายชนะ ?

- ทีมที่ทำประตูได้มากกว่าในการแข่งขันจะเป็นผู้ชนะ ถ้าทำประตูได้หรือไม่ได้ เท่ากัน ถือว่า "เสมอกัน"

ล้ำหน้า

 

กติกาข้อที่ 11 การล้ำหน้า (Offside)

 

ตำแหน่งล้ำหน้า

- ผู้เล่นอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า (ตามกฎใหม่นับจากช่วงตัว Body ไม่นับส่วนแขนขาและหัว) ถ้าเขาได้อยู่ใกล้เส้นประตูของฝ่ายตรงข้ามมากกว่า ลูกบอล ยกเว้น

- ผู้เล่นอยู่ในแดนตนเองของสนามแข่งขัน

- มีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่น้อยกว่า 2 คน อยู่ใกล้เส้นประตูของเขา

 

การลงโทษ

- ถ้าผู้เล่นอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า ได้อยู่ใกล้เส้นประตูของฝ่ายตรงข้ามมากกว่าลูกบอล ถ้าผู้เล่นอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าและผู้ตัดสินพิจารณาแล้วเห็นว่า

- ผู้เล่นเกี่ยวข้องกับการเล่น

- ผู้เล่นเกี่ยวข้องกับฝ่ายตรงข้าม

- ได้ประโยชน์จากการอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า

 

ผู้เล่นถึงแม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า จะไม่ถูกลงโทษถ้าผู้เล่นรับลูกบอลโดยตรงจากกรณีต่าง ๆ ต่อไปนี้

- เตะจากประตู

- เตะจากมุม

- การทุ่ม

 

*** การล้ำหน้า ไม่ถือเป็นความผิดร้ายแรง เพียงแต่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า เป็นการผิดกติกาของฟุตบอลเท่านั้น จะไม่มีการคาดโทษใบเหลืองหรือแดง ***

 

กติกาข้อที่ 12 การกระทำผิดกติกา (Foul) 

 

โทษโดยตรง

- เตะหรือพยายามเตะคู่ต่อสู้

- ขัดขาหรือพยายามขัดขาคู่ต่อสู้

- กระโดดเข้าใส่คู่ต่อสู้

- ชนคู่ต่อสู้

- ชนคู่ต่อสู้ก่อนที่จะเล่นลูกบอล

- ทำร้ายหรือพยายามทำร้าย

- ผลักคู่ต่อสู้

- ดึงคู่ต่อสู้

- ถ่มน้ำลายใส่คู่ต่อสู้

- เล่นลูกด้วยมือโดยเจตนา (ยกเว้นผู้รักษาประตูที่อยู่ในเขตโทษของตนเอง)

- ชนคู่ต่อสู้ก่อนที่จะเล่นลูกบอล

- ดึงคู่ต่อสู้

 

โทษโดยอ้อม

- เล่นในลักษณะที่เป็นอันตราย

- กีดขวางการเล่นของคู่ต่อสู้

- กีดขวางผู้รักษาประตูไม่ให้ปล่อยลูกบอลจากมือ

- ความผิดอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในกติกาข้อ 12

- ครอบครองลูกบอลด้วยมือเกินกว่า 6 วินาที

- ภายหลังปล่อยลูกบอลแล้วเขาได้สัมผัสลูกบอลอีกครั้ง

- ใช้มือสัมผัสลูกบอลหลังจากผู้เล่นฝ่ายเดียวกันเจตนาเตะส่งมาให้หรือจากการทุ่มลูก

 

คาดโทษผู้เล่นด้วยใบเหลือง (Yellow Card)

- ระพฤติตนอย่างไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

- แสดงการคัดค้านโดยคำพูดหรือกริยาท่าทาง

- กระทำผิดกติกาการแข่งขันบ่อย ๆ

- ชะลอการเริ่มเล่นใหม่

- การเริ่มเล่นใหม่ไม่ถอยห่างไปอยู่ในระยะที่ร้องขอ

- เข้าไปหรือกลับเข้าไปสมทบในสนาม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน

- เจตนาออกจากสนามโดยไม่ได้รับอนุญาต

คาดโทษไล่ออกต่อผู้เล่น (Red Card)

- กระทำผิดกติกาอย่างร้ายแรง

- ประพฤติผิดกติกาอย่างร้ายแรง

- ถ่มน้ำลายรดใส่คู่ต่อสู้หรือบุคคลอื่น

- ป้องกันฝ่ายตรงข้ามในการทำประตูได้อย่างชัดแจ้งโดยเจตนาเล่นลูกบอลด้วยมือ

- ป้องกันโอกาสในการทำประตูได้อย่างชัดแจ้งของฝ่ายตรงข้ามขณะเคลื่อนที่ตรงไปยังหน้าประตู

- ทำผิดซ้ำซาก วาจาหยาบคาย แสดงท่าทางไม่เหมาะสม

- ได้รับการคาดโทษครั้งที่ 2 ในการแข่งขันครั้งเดียวกัน

 

มติสภาฟุตบอลระหว่างประเทศ

- ผู้รักษาประตูจะถูกพิจารณาว่ากระทำผิด ในการถ่วงเวลาการเล่น ถ้าเขาถือลูกบอลไว้ในมือหรือแขนเกินกว่า 6 วินาที (ใบเหลือง)

- การสกัดกั้นจากด้านหน้า ทำให้เกิดอันตรายต่อคู่ต่อสู้ต้องถูกลงโทษเหมือนกับการกระทำผิดกติกาอย่างร้ายแรง (ใบแดง)

- ถ้าผู้เล่นแกล้งหลอกผู้ตัดสินในทุกพื้นที่ของสนามแข่งขัน ผู้เล่นนั้นจะต้องถูกลงโทษฐานประพฤติตนอย่างไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา (ใบเหลือง)

 

 

กติกาข้อที่ 13 ลูกตั้งเตะ (Freekick)

 

- เตะทีเดียวเข้าประตูฝ่ายตรงข้าม ถือว่า เป็นประตู (ลูกตั้งเตะจังหวะเดียว)

- จะถือว่าเป็นประตูต่อเมื่อลูกบอลได้ถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่น ๆ ก่อนที่จะเข้าประตู (ลูกตั้งเตะสองจังหวะ) *** จะหนึ่งหรือสองจังหวะ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจผู้ตัดสิน และการฟาวล์ในจังหวะนั้นๆว่าเป็นลูกตั้งเตะแบบไหน ***

 

กติกาข้อที่ 14 ลูกตั้งเตะ (ฝ่ายป้องกัน)

- ฝ่ายป้องกันต้องห่างจากลูกบอล 9.15 เมตร หรือ 10 หลา (ลูกตั้งเตะ)

- ฝ่ายป้องกันลูกต้องอยู่นอกเขตโทษจนกว่าลูกบอลอยู่ในการเล่น (ลูกจุดโทษ)

- การเตะโทษที่เกิดขึ้นภายในเขตประตูจะตั้งเตะจากเส้นประตูที่ขนานกับเส้นประตู ณ จุดที่ใกล้กับการกระทำผิด

- ลูกบอลต้องวางนิ่ง

- ลูกบอลอยู่ในการเล่นเมื่อถูกเตะทีเดียวออกนอกเขตโทษโดยตรง

- ผู้เตะไม่สามารถสัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่ 2 จนกระทั่งถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่น

 

กติกาข้อที่ 15  การทุ่ม (Throw) 

 

- ปล่อยลูกบอลจากด้านหลังและข้ามผ่านศีรษะ

- ใช้มือทั้งสองข้าง

- หันหน้าเข้าหาสนามแข่งขัน

- ผู้ทุ่มไม่สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่ 2

- ทุ่มลูกบอลให้ผ่านเส้นข้าง

- ส่วนของเท้าทั้งสองอยู่บนเส้นข้างหรือด้านนอกเส้นข้าง

 

กติกาข้อที่ 16  การเตะจากประตู (Goal Kick)

 

- ฝ่ายตรงข้ามอยู่นอกเขตโทษจนกว่าลูกบอลอยู่นอกการเล่น

- เตะผ่านออกนอกเขตโทษโดยตรง

- ผู้เตะไม่เล่นลูกบอลเป็นครั้งที่ 2

- เตะจากจุดใดก็ได้ภายในเขตประตู

- สามารถทำประตูได้จากการเตะจากประตู

 

กติกาข้อที่ 17  ลูกเตะมุม (Corner Kick)

 

- ผู้เตะไม่สามารถสัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่ 2 จนกว่าผู้ถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่น

- ลูกบอลอยู่ในการเล่นเมื่อถูกเตะและเคลื่อนที่

- ไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายเสามุมธง ยกเว้นแต่ชำรุดเสียหายจากเหตุสุดวิสัย

- ลูกบอลวางในเขตมุม (ระหว่างในเส้นโค้งของมุมธง)

- ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอยู่ห่างจากลูกบอล 9.15 เมตร หรือ 10 หลา

 

เขตเทคนิค

- เขตเทคนิคขยายพื้นที่จากที่นั่งที่จัดไว้ออกไปด้านข้าง ๆ ละ 1 เมตร และขยายไปด้านหน้าที่นั่งขึ้นไปก่อนถึงเส้นข้าง 1 เมตร

- ควรมีการตีเส้นให้เห็นเขตชัดแจ้ง

- จำนวนบุคคลที่อนุญาตให้อยู่ภายในเขต เทคนิคต้องระบุไว้ในระเบียบการแข่งขัน

- ผู้ที่อยู่ภายในเขตเทคนิคได้ควรระบุไว้ ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น

- สามารถออกไปสอนได้เพียงคนเดียวเท่านั้น

- ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่อื่นต้องอยู่ภายในขอบเขตเท่านั้น

- ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนเกี่ยวกับกริยา มารยาทลักษณะท่าทางของตนเองตลอดเวลา

 

ผู้ตัดสินที่ 4

-ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่ผู้ตัดสินคนใดคนหนึ่งใน 3 คน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

- กรณีผู้ตัดสินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ผู้ตัดสินที่ 4 ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ตัดสินหรือจะให้ผู้ช่วยผู้ตัดสินอาวุโสรับหน้าที่แทนผู้ตัดสิน

- ช่วยเหลือในทุกเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย

- ช่วยเหลือเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวผู้เล่น

- ควบคุมการเปลี่ยนลูกบอลระหว่างแข่งขัน

- ตรวจอุปกรณ์ผู้เล่นสำรองก่อนที่จะให้เข้าสนามแข่งขัน

- ช่วยเหลือผู้ตัดสินตลอดเวลาการแข่งขัน

- กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่น ๆ เมื่อผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสินมองไม่เห็นผู้ตัดสิน คนที่ 4 ต้องเสนอแนะการเขียนรายงานทุกกรณีที่เกิดขึ้น

- ควบคุมผู้ฝึกสอนภายในเขตเทคนิค

 
- หรือ -คำศัพท์กีฬา

Youtube: @siamsporttalk
สนามทุ่งทะเลหลวง
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 741,377 ครั้ง
สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ  
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 839,078 ครั้ง
สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 856,707 ครั้ง
สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 1,009,910 ครั้ง
PAT Stadium (แพท สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 938,949 ครั้ง
Chonburi Stadium (ชลบุรี สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 1,055,685 ครั้ง
สนามลีโอ สเตเดียม
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 610,492 ครั้ง
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 684,005 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม