ตัวอย่างใบบันทึกคะแนน
ตัวอย่างใบบันทึกคะแนน

 

ใบบันทึกคะแนนและการบันทึกคะแนน

 

     การบันทึกของกรรมการผู้ตัดสินจะใช้วิธีการในการลงคะแนนที่ไม่จํากัดด้วยตัวเลขโดยจะบันทึกคะแนนหลังจากการตีโต้แต่ละครั้ง โดยใช้ช่องบันทึกคะแนนเป็นแบบ 2 แถว ใน 1 ช่อง สําหรับผู้เล่นในแต่ละฝ่าย โดยจะต้องลงคะแนนเพียงช่องในแนวตั้งเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน และรู้ว่าฝ่ายใดชนะการตีโต้และได้สิทธิ์ในการส่ง
     การใช้บันทึกแบบนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กรรมการผู้ตัดสินไม่ตื่นตระหนกกับสถานการณ์ที่ทําให้หลงลืม และยังช่วยลดความผิดพลาด นอกจากนี้ยังช่วยให้กรรมการผู้ชี้ขาดตัดสินใจในกรณีมีการประท้วงอีกด้วย

 

คำแนะนำในการใช้ใบบันทึกคะแนน
     กรรมการผู้ตัดสิน ต้องลงรายละเอียดข้อมูลการแข่งขันให้ครบถ้วนในใบบันทึกคะแนน (ในกรณีที่ไม่ได้มีการใช้คอมพิวเตอร์ใส่ข้อมูล)

 

ก่อนเริ่มการแข่งขัน
1. S R บันทึกผู้ส่งและผู้รับลูกใบบันทึกคะแนนหลังจากเสี่ยงสิทธิ์ที่ผู้เล่นเลือกเป็นผู้ส่งหรือผู้รับประเภทเดี่ยวให้ทําเครื่องหมายเฉพาะฝ่ายส่งเท่านั้น
2. L R บันทึกการเริ่มของผู้เล่น (ด้านซ้าย , ขวา) เมื่อมองลงไปจากเก้าอี้นั่งของกรรมการผู้ตัดสิน ให้บันทึกหลังจากการเสี่ยงสิทธิ์ที่ผู้เล่นใช้สิทธิ์เลือกแดน
3. O บันทึกลงในช่องของผู้ส่งลูกและผู้รับลูกคนแรก
4. เวลาเริ่มการแข่งขัน เวลาที่เริ่มเมื่อกรรมการผู้ตัดสินขานว่า "ส่งได้"

 

ระหว่างการเล่น
1. ให้เขียนคะแนนที่ได้ใหม่ในช่องถัดไปในแถวของผู้ส่งลูก
2. ผู้รับจะไม่เปลี่ยนสนาม จนกระทั่งชนะการตีโต้เมื่อฝ่ายตนเป็นฝ่ายส่งลูกฝ่ายที่เสียสิทธิ์การส่ง โดยผู้เล่นที่ได้ส่งก่อนจะมีการเสียสิทธิ์ให้คงอยู่ในสนามส่งลูกด้านนั้น จนกระทั่งไม่มีสิทธิ์ส่งลูกใหม่และชนะการตีโต้
     ตัวอย่าง นายตังส่งลูกจากสนามส่งลูกด้านขวา เมื่อเขามีคะแนน 4 - 0 และ นายตังยังคงยืนอยู่ในสนามด้านขวาจนกระทั่งฝ่ายเขาได้สิทธิ์ในการส่ง เมื่อคะแนนเป็น 6 - 7 นายตังก็จะเปลี่ยนไปสนามส่งลูกด้านซ้าย
3. ถ้าฝ่ายรับได้คะแนน ให้ขาน "เปลี่ยนส่ง" แล้วใส่คะแนนใหม่ที่ได้ลงในช่องถัดไป
4. เมื่อได้คะแนน 20 เท่า ให้ขีดเส้นทแยงมุมในช่องถัดไป
5. หากมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ให้บันทึกตัวอักษรตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นลงในช่องถัดไปในแถวที่ตรงกับชื่อของผู้เล่นที่ได้กระทํานั้น

 

เหตุการณ์ระหวางการเลน
เหตุการณ์ระหว่างการเล่น

 

6. ให้เขียนรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลงในใบบันทึกคะแนน ถ้าไม่มีที่ให้เขียนเพียงพอ ให้เขียนไว้ด้านหลังใบบันทึกคะแนน ให้ทำข้อสังเกตโดยบันทึกว่า "ข้อสังเกตกรุณาดูบันทึกด้านหลังใบบันทึกคะแนน"

 

จบการแข่งขัน
1. เขียนวงกลมคะแนนที่จบการแข่งขัน
2. ลงเวลาที่จบการแข่งขัน โดยยึดเวลาที่กรรมการผู้ตัดสินขานว่า "เกม" ในการสิ้นสุดการแข่งขัน
3. ลงคะแนนที่จบเกมการแข่งขันทุกเกมในช่องบนสุดของใบบันทึกคะแนน
4. วงกลมชื่อของผู้เล่นที่เป็นฝ่ายชนะที่บนสุดของใบบันทึกคะแนน

 

ภายหลังการแข่งขัน
1. ระยะเวลาให้คำนวณเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันจนจบการแข่งขัน
2. ลงชื่อในใบบันทึกคะแนน
3. นำใบบันทึกคะแนนไปให้กรรมการผู้ชี้ขาดลงชื่อ และส่งให้ฝ่ายควบคุมการแข่งขัน

ตัวอย่างใบบันทึกคะแนนประเภทเดี่ยว
ตัวอย่างใบบันทึกคะแนนประเภทเดี่ยว
ตัวอย่างใบบันทึกคะแนนประเภทคู่
ตัวอย่างใบบันทึกคะแนนประเภทคู่

 

 

อ้างอิงจาก : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ศึกษา : กติกาแบดมินตัน เพิ่มเติม

 

คำศัพท์กีฬา

สนามกีฬาศรีนครลำดวน
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 762,944 ครั้ง
สนามทุ่งทะเลหลวง
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 547,019 ครั้ง
สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ  
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 631,604 ครั้ง
สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 642,133 ครั้ง
สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 747,372 ครั้ง
PAT Stadium (แพท สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 694,868 ครั้ง
Chonburi Stadium (ชลบุรี สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 708,239 ครั้ง
สนามลีโอ สเตเดียม
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 444,519 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม