การโฆษณาของสมาคม
การโฆษณาของสมาคม

 

ระเบียบการโฆษณาของสมาคม ในกีฬาแบดมินตัน

        สมาชิกสมาคมที่ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) สามารถใช้สัญลักษณ์ของสมาคมที่มีขนาดไม่เกิน 50 ตารางเซนติเมตรลงบนกางเกง หรือส่วนล่างของเครื่องแต่งกาย หรือกระโปรง เมื่อได้รับอนุญาตจากสหพันธ์ฯแล้วผู้เล่นทุกคนที่ลงแข่งขันในสังกัดจะต้องใช้การโฆษณาที่เป็นแบบเดียวกันทั้งหมด


1. ลวดลายบนเสื้อที่ได้รับอนุญาต จะต้องเป็นลวดลายศิลปะเท่านั้นไม่ใช่เป็นการโฆษณาเชิงพาณิชย์


2. ตัวหนังสือบนเครื่องแต่งกายผู้เล่น


3. สีแบบ และความสูงของตัวหนังสือ
        3.1 ตัวอักษรภาษาไทยหรือตัวอักษรโรมัน โดยใช้สีเดียวและเป็นสีที่ตัดกับเสื้อ
        3.2 รูปแบบของตัวหนังสือที่เย็บติดด้านหลังจะต้องเป็นแถบผ้าที่มีสีตัดกัน
        3.3 เพื่อให้ตัวหนังสือสามารถมองเห็นได้ชัดโดยผู้ชมโทรทัศน์ตัวหนังสือจะต้องมีความสูงอย่างน้อย 6 เซนติเมตรและสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร
        3.4 ตัวหนังสือจะวางเป็นแนวนอนหรือให้ใกล้เคียงกับแนวนอนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้และให้วางอยู่ใกล้ตําแหน่งบนสุดของเสื้อ
        3.5 ชื่อของผู้เล่นให้ใช้ชื่อหรือนามสกุล หรือชื่อย่อ หรือชื่อเล่นก็ได้แต่ต้องเป็นชื่อที่ใช้ส่งลงทําการแข่งขัน
        3.6 ชื่อของนักกีฬาจะปรากฏบนด้านหลัง ให้เป็นไปตามระเบียบข้อ 3.3.1-3.3.5 และต้องเป็นไปตามระเบียบข้อ 5


4. ชื่อสังกัด
        - ชื่อสังกัดของผู้เล่นจะปรากฏอยู่ด้านหลังของเสื้อ


5. ลําดับของการโฆษณาด้านหลังเสื้อ
        - การเรียงลําดับจากด้านบนลงมาด้านล่างจะต้องเรียงตามลําดับดังนี้ ชื่อนักกีฬา (ถ้ามี) ชื่อสังกัด(ถ้ามี)และการโฆษณา (ถ้ามี)

 

 

อ้างอิงจาก : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ศึกษา : กติกาแบดมินตัน เพิ่มเติม

 

คำศัพท์กีฬา

สนามกีฬาศรีนครลำดวน
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 763,005 ครั้ง
สนามทุ่งทะเลหลวง
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 547,041 ครั้ง
สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ  
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 631,679 ครั้ง
สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 642,226 ครั้ง
สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 747,417 ครั้ง
PAT Stadium (แพท สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 694,934 ครั้ง
Chonburi Stadium (ชลบุรี สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 708,322 ครั้ง
สนามลีโอ สเตเดียม
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 444,535 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม