พิมพ์

 Badminton racket/racquet (แบ็ดมินตัน แร็คเก็ต)Badminton racket/racquet (แบ็ดมินตัน แร็คเก็ต)

 

 

คำศัพท์กีฬา :  Badminton racket/racquet

ประเภทกีฬา : แบดมินตัน

ความหมายคำศัพท์ : ไม้แบด

พบเจอบ่อย : ในการแข่งขันกีฬาแบดมินตัล Badminton racket/racquet เป็นอุปกรณ์ในการแข่งขัน

รายละเอียดคำศัพท์ :   Badminton racket/racquet คือ ไม้แบด ไม้แบด เป็นอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาแบดมิดตันใช้สำหรับตีลูกแบด ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักขนาดและน้ำหนักขึ้นอยู่กับยี่ห่อและแบรนด์ แต่จะต้องอยู่ในกรอบของกติกา

 

สามารถติดตามผลฟุตบอล และตารางแข่งขันได้ที่... http://www.siamsporttalk.com/th/

พูดคุยเรื่องกีฬา ... http://www.siamsporttalk.com/webboard/index.php