ลูกโทษ
ลูกโทษ

ประเภทกีฬา ฟุตบอล

ที่มาของคำ  การยิงจุดโทษในเวลาการแข่งขันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทำฟาวล์ตั้งแต่ในเขตโทษ การยิงลูกโทษจะเป็นการให้ผู้เล่นยิงดวลตัวต่อตัวกับผู้รักษาประตูโดยที่ผู้เล่นคนอื่นที่ไม่ได้มีหน้าที่ยิงจุดโทษหรือไม่ใช่ผู้รักษาประตูที่จะต้องเซฟจุดโทษจะต้องอยู่บริเวณนอกเขตโทษจนกว่าผู้เล่นที่ยิงจุดโทษจะยิงประตูผู้เล่นคนอื่นจึงจะมีสิทธิ์วิ่งในเขตโทษได้

เมื่อต่อเวลาพิเศษ30นาทีแล้วไม่มีทีมทำประตูได้หรือเสมอจะทำการยิงลูกที่จุดโทษ โดยจะใช้ผู้เล่นยิงสลับกันฝั่งละ5คนเมื่อยิงครบแล้วยังหาผู้ชนะไม่ได้ก็จะยิงต่อไปจนมีผู้ชนะ โดยการยิงลูกจุดโทษนั้นเป็นวิธีสุดท้ายที่หาทีมชนะ

 

ประเภทของการเตะโทษ

การเตะโทษนั้นมีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือแบบโทษโดยตรง และโทษโดยอ้อม ในการเตะโทษทั้งสองแบบจะต้องเตะในขณะที่ลูกบอลวางนิ่งอยู่กับพื้นและผู้เตะจะต้องไม่สัมผัสกับบอลเป็นครั้งที่สองก่อนที่ลูกบอลจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นก่อน

 

การเตะโทษโดยตรง

1-. หากเตะโทษโดยตรง โดยเตะทีเดียวเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามเลยจะถือว่าได้ประตู

2-. หากเตะโทษโดยตรง แล้วเตะทีเดียวเข้าประตูฝั่งตนเองโดยตรงก็จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะจากมุม

 

การเตะโทษโดยอ้อม

สัญญาณ

ผู้ตัดสินจะให้สัญญาณในการเตะโทษโดยอ้อม โดยการยกแขนขึ้นสูงชูอยู่เหนือศีรษะ และค้างเอาไว้แบบนั้นจนกว่านักเตะจะได้ทำการเตะลูกบอลออกไปแล้ว และผู้เล่นอื่นก็ได้สัมผัสลูกบอล หรือลูกบอลออกนอกสนามผู้ตัดสินจึงจะเอามือลงได้

 

ลูกบอลเข้าประตู

จะถือว่าลูกบอลนั้นประตูก็ต่อเมื่อลูกบอลได้ถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นก่อนที่จะเข้าประตูเท่านั้น

1-. ถ้าหากเตะโทษโดยอ้อมทีเดียวเข้าประตูของฝ่ายตรงข้ามโดยตรงจะให้เป็นการเตะจากประตู

2-. ถ้าหากเตะโทษโดยอ้อมทีเดียวเข้าประตูฝั่งตัวเองโดยตรงให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะมุม

 

ตำแหน่งในการเตะโทษ

การเตะโทษภายในกรอบเขตโทษ

1-. ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกับผู้เตะโทษจะต้องยืนให้ห่างจากลูกบอลอย่างน้อย 9.15 เมตรหรือ 10 หลา

2-. ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทุกคนจะต้องอยู่นอกเขตจนกว่าที่ลูกบอลจะอยู่ในการเล่น

3-. ลูกบอลจะเข้าอยู่ในการเล่นก็ต่อเมื่อถูกเตะออกนอกเขตโทษโดยตรงเท่านั้น

4-. การเตะโทษที่อยู่ภายในเขตของประตูจะตั้งเตะจากบริเวณใดก็ได้ที่อยู่ภายในเขตประตูนั้น

 

การเตะโทษโดยอ้อม

1-. ผู้เล่นที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามจะต้องอยู่ห่างจากลูกบอลออกไปอย่างน้อย 9.15 เมตรหรือ 10 หลา จนกว่าลูกบอลจะเข้าสู่การเล่น ยกเว้นเสียแต่ว่านักเตะเหล่านั้นกำลังอยู่ระหว่างเสาประตูบนเส้นของประตูตัวเอง

2-. ลูกบอลจะอยู่ในการเล่นก็ต่อเมื่อได้ถูกเตะและเคลื่อนไหวแล้ว

3-. การเตะโทษโดยอ้อมที่เกิดขึ้นภายในบริเวณเขตประตูของฝ่ายตรงข้ามจะต้องตั้งเตะจากบริเวณเส้นเขตประตูที่ขนานไปกันกับเส้นประตู ที่บริเวณที่ใกล้จุดที่เกิดการกระทำผิดมากที่สุด

 

การเตะโทษนอกเขตโทษ

1-. ผู้เล่นทางฝ่ายตรงข้ามทุกคนจะต้องยืนห่างจากลูกบอลอย่างน้อย 9.15 เมตรหรือ 10 หลาจนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่น

2-. ลูกบอลจะอยู่ในการเล่นได้ก็ต่อเมื่อลูกบอลถูกเตะและเคลื่อนที่จากจุดเดิมแล้ว

3-. การเตะโทษจะทำการเตะจากบริเวณที่เกิดการกระทำผิดขึ้น

 

การกระทำผิดและการลงโทษ

ถ้าหากว่าผุ้เล่นกำลังจะเตะลูกโทษ แล้วมีผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเข้ามายืนใกล้ลูกบอลมากเกินไปกว่าระยะที่ถูกขอร้อง ก็จะต้องทำการเตะลูกโทษนั้นใหม่

ถ้าหากว่ากำลังจะเตะโทษจากภายในเขตโทษของตัวเอง แล้วลูกบอลไม่ถูกเตะให้เข้าสู่การเล่นโดยตรง ก็จะต้องทำการเตะใหม่อีกครั้ง

 

การเตะโทษโดยผู้เล่นคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตู

ถ้าหากว่าภายหลังลูกบอลได้เข้าสู่การเล่นไปแล้ว และผู้เตะได้ถูกบอลเป็นครั้งที่สอง (ยกเว้นการเล่นลูกบอลด้วยมือ) ก่อนทีลูกบอลจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นก่อน ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะลูกโทษโดยอ้อม โดยจุดที่จะเตะจะเริ่มตรงที่เกิดการกระทำผิดขึ้น

 

ถ้าหากว่าหลังจากที่ลูกบอลได้เข้าสู่การเล่นไปแล้ว และผู้เตะนั้นเจตนาที่จะเล่นลูกบอลด้วยมือก่อนที่ลูกบอลจะสัมผัสโดนผู้เล่นคนอื่น

1-. ให้ผู้เล่นทางฝั่งตรงข้ามได้เตะโทษโดยตรง โดยการเตะจะทำจากบริเวณที่เกิดการกระทำผิดขึ้นจริงๆ

2-. ให้ผู้เล่นทางฝั่งตรงข้ามได้เตะโทษ ตรงจุดโทษถ้าหากว่าการกระทำผิดนั้นเกิดขึ้นภายในเขตโทษ

 

การเตะโทษโดยผู้รักษาประตู

ถ้าเกิดหากว่าลุกบอลได้เข้าสู่การเล่นแล้ว ผู้รักษาประตูได้สัมผัสโดนลูกกบอลเป็นครั้งที่ 2 ก่อนที่ลูกบอลก่อนที่ผู้เล่นคนอื่นจะสัมผัสลุกบอล (ยกเว้นการเล่นลูกบอลด้วยมือ) ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกับผู้รักษาประตูได้เตะโทษโดยอ้อม โดยจุดที่เตะจะให้เตะจากบริเวณที่เกิดการกระทำผิดขึ้น

และถ้าหากหลังจากที่ลูกบอลได้เข้าสู่การเล่นไปแล้ว ผู้รักษาประตูมีเจตนาที่จะเล่นลูกบอลด้วยมือก่อนที่บอลจะสัมผัสกับผู้เล่นคนอื่นก่อน

1-. ให้ผู้เล่นจากฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยตรง ถ้าการกระทำผิดเกิดขึ้นภายนอกเขตโทษของผู้รักษาประตู โดยบริเวณที่เตะจะเกิดขึ้นตรงจุดที่กระทำความผิด

2-. ให้ผู้เล่นทางฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ถ้าหากว่าการกระทำผิดภายในเขตโทษของผู้รักษาประตูคนนั้น โดยการเตะจะเกิดบริเวณที่มีการกระทำผิดเกิดขึ้น

 

สามารถติดตามผลฟุตบอล และตารางแข่งขันได้ที่... www.siamsporttalk.com

พูดคุยเรื่องกีฬา ... www.siamsporttalk.com/webboard/
- หรือ -คำศัพท์กีฬา

Youtube: @siamsporttalk
สนามทุ่งทะเลหลวง
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 742,260 ครั้ง
สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ  
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 840,607 ครั้ง
สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 857,926 ครั้ง
สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 1,013,518 ครั้ง
PAT Stadium (แพท สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 941,327 ครั้ง
Chonburi Stadium (ชลบุรี สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 1,057,912 ครั้ง
สนามลีโอ สเตเดียม
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 611,252 ครั้ง
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 685,864 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม