สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

Address:
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม