สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550

Address:
นครราชสีมา, ประเทศไทย

ชื่อเต็ม  :  สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550

ชื่อเดิม  :  สนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา

ที่ตั้ง  :  นครราชสีมา, ประเทศไทย

เปิด  :  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

พื้นสนาม  :  หญ้าและคอนกรีต

มูลค่าการก่อสร้าง  :  2,000 ล้านบาท

ความจุ  :  20,141 (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)

              :  5,000 (โคราช ชาติชาย ฮอลล์)

              :  2,500 (โคราช สุวัส ฮอลล์)

 

ข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย

Youtube: @siamsporttalk