ยูไนเต็ดสเตเดียม

Address:
เชียงราย, ประเทศไทย

ยูไนเต็ดสเตเดียม หรือ สนามฟุตบอลยูไนเต็ด เป็นสนามเหย้าของ สโมสรฟุตบอลเชียงราย ยูไนเต็ด ตั้งอยู่หน้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ลักษณะของสนาม 

เป็นสนามฟุตบอลที่ไม่มีสู่วิ่งกั้นระหว่างสนามกับอัฒจรรย์ สนามหญ้าวางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก ภายใต้พื้นสนามมีการระบายน้ำโดยใช้ระบบระบายน้ำแบบก้างปลา 

พื้นสนามเป็นหญ้าพันธุ์เบอร์มิวดาปลูกโดยใช้วิธีการหว่าน อัฒจรรย์มี 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.อัฒจรรย์ทิศใต้(ติดถนน) 2.อัฒจรรย์ทิศตะวันตก(หลังประตู) 3.อัฒจรรย์ทิศเหนือ 

ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีการต่อเติมหลังคาและใช้อัฒจรรย์ด้านนี้เป็นอัฒจรรย์หลัก ส่วนพื้นที่ด้านทิศตะวันออกยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอเพื่อการต่อเติมอัฒจรรย์ในอนาคตและ

ถัดไปจากพื้นที่นี้ก็คือส่วนของอาคารรองรับ

 

ขณะนี้ ยูไนเต็ด สเตเดียม ได้เปิดใช้งานอย่างไม่เป็นทางการ บางส่วนของสนามที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ก็ได้มีการดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม เช่น 

ตกแต่งห้องต่างๆภายใต้อัฒจรรย์ ตกแต่งหลังคา และเติมเก้าอี้ พร้อมกับเปิดใช้ทำการแข่งขันด้วย

 

ข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม