โปลิศ เทโร เอฟซี

ชื่อสโมสร [ไทย]  :  โปลิศ เทโร เอฟซี

ชื่อสโมสร [อังกฤษ]  :  BEC-Tero Sasana

ชื่อย่อ [ไทย]  :  บีอีซี เทโร

ชื่อย่อ [อังกฤษ]  :  BEC-Tero

ฉายา  :  The Fire Dragons  (มังกรไฟ)

Website  :  www.becterosasana.com

Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Name Matches played
3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1
3 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม