นับคะแนนแบบแรลลี่พอยท์
นับคะแนนแบบแรลลี่พอยท์

 

ระบบการนับคะแนนแบบแรลลี่พอยท์

 

     การเล่นแบบแรลลี่พอยท์เป็นการเปลี่ยนกติกาการนับคะแนนแบบใหม่ เพื่อให้เกมการเล่นตื่นเต้นเร้าใจตลอดเวลาทั้งผู้เล่นและผู้ชม เพราะเกมจะรวดเร็วและดุเดือดมากขึ้นนักกีฬาจะต้องมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีมีการเล่นที่แน่นอน และมีความระมัดระวังตลอดเวลาเพราะทุก ๆ การตีลูก การส่งลูกมีความหมายและมีโอกาสได้คะแนนหรือเสียคะแนนทุกขณะ วิธีการนับคะแนนแบบนี้จะมีความใกล้เคียงกับกีฬาเทเบิลเทนนิสและบาสเกตบอลกล่าวคือนับทุกคะแนนไม่ว่าฝ่ายส่งหรือฝ่ายรับจะทําคะแนนได้โดยกําหนดว่าฝ่ายใดทําคะแนนได้ถึง 21 คะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะในเกมนั้น และจะต้องชนะ 2 ใน 3 เกม แต่หากมีคะแนน 20 เท่ากัน ผู้ชนะจะต้องมีคะแนนนํา 2 คะแนน เช่น การแข่งขันประเภทชายเดี่ยวระหว่างชายกับหนุ่ม ชายทําได้คะแนน 21 ส่วนหนุ่มทําได้คะแนน 20 ชายจะต้องทําให้ได้อีก 1 คะแนน เป็น 22 คะแนน จึงจะเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าขณะที่ชายนํามาเป็น 21 คะแนน แล้วหนุ่มตามมาเป็น 21 เท่า ชายก็จะต้องทําต่ออีก 2 คะแนน จึงจะสามารถชนะได้หากยังไม่มีฝ่ายใดทําคะแนนนําอีกฝ่ายหนึ่ง 2 คะแนน ถ้ามีคะแนน 29 เท่ากัน ฝ่ายใดทําคะแนนถึง 30 คะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ ซึ่งการกําหนดการนับคะแนนนี้จะเหมือนกันทุกรุ่น ทุกเพศและทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นประเภทเดี่ยว หรือประเภทคู่


ตําแหน่งการส่งและการรับลูก
     ประเภทเดี่ยว ไม่มีความแตกต่างจากกติกาเดิม คือ หลังจากเสี่ยงสิทธิ์ผู้ชนะการเสี่ยงสิทธิ์ได้เลือกเป็นฝ่ายส่งจะยืนส่งที่สนามส่งลูกด้านขวา ส่วนผู้รับก็จะยืนทแยงมุมรับลูกในสนามด้านขวาของตนเช่นกัน หลังจากนั้นจะยึดหลักการส่งที่สนามตามคะแนนของฝ่ายตน คือ หากฝ่ายส่งได้คะแนนเป็นเลขคู่ให้ยืนส่งที่สนามส่งลูกด้านขวา หากคะแนนเป็นเลขคี่ให้ยืนส่งที่สนามส่งลูกด้านซ้าย ส่วนคนรับก็ต้องยืนรับทแยงมุมตรงข้ามกับฝ่ายส่งการนับคะแนนจะนับทุก ๆ คะแนนที่มีการเสียเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายส่งหรือฝ่ายรับ หากฝ่ายส่งทําเสียฝ่ายรับจะได้ 1 คะแนน ฝ่ายส่งก็จะเสียสิทธิ์การส่งไปให้ฝ่ายรับ หากฝ่ายรับทําเสียฝ่ายส่งก็จะได้ 1 คะแนน และเปลี่ยนสนามส่งสลับกันไปเมื่อทําคะแนนได้ต่อไปเรื่อย ๆ
     ประเภทคู่ จะยึดหลักเดียวกับประเภทเดี่ยว โดยนับว่าผู้เล่นและคู่ขาเป็นหนึ่งเดียวดังนั้น การส่งแต่ละครั้งจะส่งได้เพียงคนเดียวและจะได้ส่งจนกว่าจะเสียสิทธิ์การส่ง หากคะแนนของฝ่ายส่งเป็นเลขคู่ให้ยืนส่งที่สนามส่งลูกด้านขวา แต่ถ้าคะแนนเป็นเลขคี่ให้ยืนส่งที่สนามส่งลูกด้านซ้าย ลําดับการส่งสลับกันไปตามลําดับ ตัวอย่างเช่น ก คู่กับ ข และคคู่กับ ง โดยให้กยืนอยู่สนามส่งลูกด้านขวาและมีสิทธิ์ส่งก่อนส่วน ค เป็นผู้รับคนแรกโดยจะต้องส่งตามลําดับนี้ไปเรื่อย ๆ คือ


ลําดับที่ 1 ผู้ส่งคนแรก ( ก )
ลําดับที่ 2 คู่ขาของผู้รับคนแรก ( ง )
ลําดับที่ 3 คู่ขาของผู้ส่งคนแรก ( ข )
ลําดับที่ 4 ผู้รับคนแรก ( ค )


     หากในการเริ่มเล่น ถ้า ก เป็นผู้ส่งก่อน จะส่งลูกให้กับ ค หากฝ่ายส่งลูกคือฝ่าย ก ได้ 1 คะแนน ก จะยืนส่งที่สนามส่งลูกด้านซ้าย ส่งไปให้ ง เนื่องจากฝ่าย ก และ ข ได้คะแนนเป็นเลขคี่โดยฝ่ายที่ได้คะแนนจากการเล่นที่ตนเป็นฝ่ายส่งเท่านั้น จึงจะเปลี่ยนสนามส่ง หากฝ่าย ก ทําเสีย ฝ่าย ค และ ง จะได้ 1 คะแนน และมีสิทธิ์ส่งแต่ไม่ต้องเปลี่ยนสนาม โดย ง ก็จะได้เป็นผู้มีสิทธิ์ส่ง เนื่องจากคะแนนเป็นเลขคู่และเป็นผู้ส่งลําดับที่ 2 จะต้องส่งลูกที่สนามส่งลูกด้านซ้ายให้ ก เป็นผู้รับ ต่อไปถ้าฝ่าย ก และ ข ได้คะแนนเป็น 2 - 1 ฝ่าย ก และ ข ก็จะมีสิทธิ์ส่ง โดย ข ซึ่งเป็นลําดับที่ 3 จะได้ส่งที่สนามส่งลูกด้านขวา เพราะคะแนนฝ่าย ก และ ข เป็นเลขคู่ ( 2 คะแนน ) โดยไม่ต้องเปลี่ยนสนามหากฝ่าย ค และ ง ได้ 1 คะแนน เป็น 2 เท่าก็จะเปลี่ยนส่งมาให้ ค ซึ่งเป็นผู้ส่งลําดับที่ 4 ส่งในสนามส่งลูกด้านขวา เพราะคะแนนที่ได้เป็นเลขคู่โดยไม่ต้องเปลี่ยนสนามเช่นกัน ลําดับจะต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปตามแผนผังด้านล่าง ( แต่หากมีการผิดลําดับมือ หรือยืนในสนามส่งลูกผิด หลังจากการส่งลูกไปแล้วจะไม่มีการแก้ไขความผิดนั้น ให้เล่นต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนลําดับหรือสนามส่งลูกใหม่)

 

     การแข่งขันประเภทคู่ระหว่าง ก และ ข แข่งขันกับ ค และ ง ก เป็นฝ่ายส่งลูก ค เป็นฝ่ายรับลูกก่อน

การแขงขันประเภทคู
การแข่งขันประเภทคู่

 

     นอกจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการนับคะแนนแล้ว การพักก็เปลี่ยนแปลงไป เมื่อผู้เล่นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทําคะแนนได้ถึง 11 คะแนน จะมีการพัก 60 วินาทีในช่วงแรกพักผู้ฝึกสอนที่นั่งด้านหลังสนามจะสามารถเข้ามาสอนได้ที่ข้างสนาม และให้ออกจากข้างสนามเมื่อกรรมการผู้ตัดสินขาน 20 วินาทีและจะอนุญาตให้ผู้เล่นดื่มน้ำและเช็ดเหงื่อได้เฉพาะช่วงนี้เช่นกัน (จะไม่อนุญาตให้ดื่มน้ำในช่วงระหว่างแข่งขัน) แต่ถ้าขอไปเช็ดมือจะพิจารณาอนุญาตแต่ก็ต้องปฏิบัติอย่างรวดเร็วเมื่อจบเกมแต่ละเกมจะอนุญาตให้พัก 2 นาทีแม้ว่าจะเสมอกันคนละเกมก็พักได้ 2 นาทีเท่านั้น ในระหว่างเกมที่ 2 และเกมที่ 3 กล่าวคือยกเลิกการพัก 5 นาทีแต่เพิ่มการพัก 2 นาทีระหว่างเกมทุกเกม โดยในระหว่างการพักนี้ผู้ฝึกสอนก็จะเข้ามาสอนได้แต่หลังจากนักกีฬาเปลี่ยนข้างแล้ว เมื่อกรรมการผู้ตัดสินประกาศ "สนาม...20 วินาที" ผู้ฝึกสอนจะต้องเดินกลับไปนั่งด้านหลังสนามที่เปลี่ยนข้างเช่นเดียวกับนักกีฬาและให้ใช้หลักนี้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในการเล่นเกมที่ 3 (ถ้ามี) เมื่อผู้เล่นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทําคะแนนได้ถึง 11 คะแนน แต่ถ้าผู้เล่นลืมเปลี่ยนข้างเมื่อพบความผิดให้เปลี่ยนข้างทันทีเมื่อลูกไม่อยู่ในการเล่น และนับคะแนนต่อจากคะแนนที่ได้ในขณะนั้น

 

การแสดงอารมณ์ในสนามของผู้เล่น
     กรรมการเทคนิคโดยเฉพาะกรรมการผู้ตัดสินต้องระลึกเสมอว่าผู้เล่นมีสิทธิ์ที่จะแสดงอารมณ์ในสนามแข่งขันได้ การอนุญาตให้ผู้เล่นแสดงอารมณ์ออกมาเป็นการดีที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชม อีกทั้งทําให้เกมการแข่งขันตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้น แต่เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้ตัดสินที่จะต้องประเมินสถานการณ์และใช้วิจารณญาณที่ดีในบางครั้งจําเป็นต้องพูดคุยกับผู้เล่นก่อนเริ่มการแข่งขัน

 

ตําแหน่งการนั่งและการเข้ามาสอนของผู้ฝึกสอน
     ตําแหน่งของเก้าอี้ของผู้ฝึกสอนจะอยู่ด้านหลังของสนามทั้งสองข้างผู้ฝึกสอนจะนั่งด้านหลังของสนามในฝั่งของผู้เล่นของตน และจะต้องย้ายตามผู้เล่นเมื่อจบเกมแต่ละเกมหรือเปลี่ยนข้างในเกมที่ 3 ส่วนการสอนหากเป็นระบบการนับคะแนนแบบ Rally Point ผู้ฝึกสอนจะสอนได้ที่ข้างสนาม ขณะการพักระหว่างเกมที่คะแนน 11 คะแนน จะพักได้ 60 วินาทีและเมื่อจบเกมแต่ละเกม จะพักได้ 2 นาทีเมื่อกรรมการผู้ตัดสินขาน 20 วินาทีจะต้องบกลับไปนั่งที่เก้าอี้ที่จัดไว้ให้ด้านหลัง

 

การขออนุญาตขณะแข่งขัน
- การขอเปลี่ยนลูก จะต้องขออนุญาตจากกรรมการผู้ตัดสิน ซึ่งจะวินิจฉัยโดยดูสภาพของลูกขนไก่
- การดื่มน้ำ จะอนุญาตขณะการพักเท่านั้น ส่วนการขอเช็ดมือขึ้นอยู่กับความจําเป็นและหากกรรมการอนุญาตจะต้องออกมาเช็ดและกลับเข้าสู่สนามอย่างรวดเร็วการเช็ดพื้นสนามจะมีการเช็ดพื้นทุกครั้งที่มีการพัก

 

 

 อ้างอิงจาก : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ศึกษา : กติกาแบดมินตัน เพิ่มเติม

 

 

เรื่องราวยอดฮิต

คำศัพท์กีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

สนามทุ่งทะเลหลวง
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 14616 ครั้ง
สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ  
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 14554 ครั้ง
สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 20030 ครั้ง
สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 14000 ครั้ง
PAT Stadium (แพท สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 21188 ครั้ง
Chonburi Stadium (ชลบุรี สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 17229 ครั้ง
สนามลีโอ สเตเดียม
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 16317 ครั้ง
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 17740 ครั้ง