กติกากีฬายกน้ำหนัก
กติกากีฬายกน้ำหนัก

1. กติกาการแข่งขัน

    1.1 อนุญาตให้ใช้วิธีการจับคานยกโดนวิธีฮุคได้ ซึ่งวิธีจับแบบฮุคคือ กาจับคานยกโดยใช้นิ้วมือกดข้อปลาย หรือข้อสุดท้ายของหัวแม่มือในการจับคานยก

    1.2 ในการยกทั้งสองท่า ผู้ตัดสินจะต้องตัดสินว่าไม่ผ่าน ถ้าการยกนั้นไม่สำเร็จ โดยที่นักยกน้ำหนักได้ดึงคานยกขึ้นถึงระดับเข่าแล้ว

    1.3หลังจากผู้ตัดสินได้ให้สัญญาณลดคานลงพื้นแล้ว นักยกน้ำหนักต้องลดคานยกลงทางด้านหน้าของตน ห้ามทิ้งคานเหล็กลงไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือบังเอิญก็ตาม นักยกน้ำหนักจะคลายการจับได้ต่อเมื่อคานยกลงมาต่ำกว่าระดับเอวของตนแล้ว

     1.4 ถ้าผู้เข้าแข่งขันคนใดไม่สามารถเหยียดแขนให้ตรงสุดได้ เนื่องจากข้อบกพร่องทางสรีระ ผู้เข้าแข่งขันคนนั้นจะต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินทั้งสามคน รวมทั้งกรรมการควบคุมการแข่งขันทราบก่อนเริ่มการแข่งขัน

    1.5 ในขณะที่ทำการยกท่าสแนทช์หรือท่าคลีนจากท่านั่งงอเข่า นักยกน้ำหนักอาจช่วยการทรงตัว โดยการโยกหรือโคลงร่างกายของตนได้

    1.6 ห้ามใช้ไขมัน น้ำมัน น้ำ แป้ง หรือสิ่งอื่นใดที่คล้ายกันช่วยให้เกิดความลื่นที่หน้าขา เพราะนักยกน้ำหนักจะมีสิ่งช่วยความลื่นที่ขาไม่ได้ เมื่อเข้าไปถึงที่ทำการแข่งขัน นักยกน้ำหนักที่ใช้สิ่งช่วยความลื่นจะถูกสั่งให้เช็ดออกระหว่างการเช็ดความลื่นออกจากหน้าขา จะไม่มีการหยุดนาฬิกาจับเวลา และอนุญาตให้ใช้ผงกันลื่นทาฝ่ามือ หน้าขา ฯลฯ ได้

 

2. การเคลื่อนไหวทีไม่ถูกต้องในการยกน้ำหนัก

     2.1 การดึงจากท่าแขวน (ดึงสองขยัก)

     2.2 ส่วนอื่น ๆ ของร่างกายนอกจากเท้าสัมผัสพื้น

     2.3 แขนทั้งสองข้างเหยียดไม่เท่ากัน หรือเหยียดไม่สุดเมื่อสิ้นสุดการยก

     2.4 หยุดชะงักระหว่างการเหยียดแขนทั้งสอง

     2.5 สิ้นสุดการยกด้วยการดันแขน

     2.6 งอหรือเหยียดแขนขณะเข้าสู่ท่าสิ้นสุดการยก

     2.7 ออกนอกพื้นการแข่งขันระหว่างการยก ซึ่งหมายถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสนพื้นนอกบริเวณพื้นการแข่งขัน

      2.8 วางคานยกลงก่อนได้รับสัญญาณจากผู้ตัดสิน

     2.9 ทิ้งคานยกลงบนพื้นไปทางข้างหน้าหรือข้างหลัง หลังจากได้รับสัญญาณจากผู้ตัดสินแล้ว

     2.10 สิ้นสุดการยกโดยเท้าทั้งสองและคานยกไม่อยู่ในแนวเดียวกับลำตัว

     2.11 ไม่วางคานยกทั้งชุดลงพื้นการแข่งขันเมื่อสิ้นสุดการยก คือ คานยกทั้งชุดจะต้องสัมผัสพื้นการแข่งขันก่อน

 

3. การเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้องสำหรับท่าสแนทช์

      3.1 หยุดชะงักระหว่างการยก

       3.2 คานยกสัมผัสศีรษะ ขณะสิ้นสุดการยก

 

4. การเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้องสำหรับท่าคลีน

     4.1 วางคานยกบนหน้าอกก่อนพลิกข้อศอก

     4.2 ข้อศอกหรือต้นแขนสัมผัสหัวเข่าหรือต้นขา

 

5. การเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้องสำหรับท่าเจอร์ค

     5.1 พยายบามอย่างเห็นได้ชัดที่จะทำท่าเจอร์ค แต่ไม่สำเร็จ รวมทั้งการย่อตัวหรืองอเขา

     5.2 จงใจเขย่าหรือสั่นคานยก เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการยกน้ำหนักท่าเจอร์ค ตัวนักกีฬาและคานยกจะต้องนิ่งไม่ขยับเขยื้อนก่อนที่จะเจอร์ค

เรื่องราวยอดฮิต

คำศัพท์กีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

สนามทุ่งทะเลหลวง
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 68634 ครั้ง
สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ  
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 71445 ครั้ง
สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 85207 ครั้ง
สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 78083 ครั้ง
PAT Stadium (แพท สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 81094 ครั้ง
Chonburi Stadium (ชลบุรี สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 76385 ครั้ง
สนามลีโอ สเตเดียม
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 60519 ครั้ง
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 80978 ครั้ง