ขี่ม้าหาเจ้าเมือง
ขี่ม้าหาเจ้าเมืองการละเล่นขี่ม้าหาเจ้าเมือง


     การละเล่นขี่ม้าหาเจ้าเมืองนั้น จะคล้ายกับ การละเล่น ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่ช่วยในการออกกำลังกาย ฝึกหัดไหวพริบ หัดมีความสังเกตมีความสามัคคีในหมู่คณะ


วิธีเล่น

    กำหนดผู้เล่นตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไปถึง 10 คน การเล่นชนิดนี้เหมาะสำหรับผู้ชาย เครื่องเล่นหาหลักปักไว้ตรงกลาง 1 หลัก ขอนไม้ 1 ขอน หรือเก้าอี้ก็ได้ตั้งพิงไว้กับหลัก ให้ผู้เล่นทั้งหมดแบ่งเป็นพวก พวกละเท่า ๆ กัน หาเพิ่มอีก 1 คน เป็นเจ้าเมือง นั่งอยู่บนเก้าอี้ ให้พวกที่เล่นยืนเข้าแถวทางซ้ายและขวาของเจ้าเมือง ให้คนเล่นคนหนึ่งในพวกหนึ่งออกมากระซิบบอกชื่อคนเล่นคนหนึ่งในอีกพวกหนึ่งแก่เจ้าเมือง แล้วกลับมายืนที่เดิม ต่อไปให้คนเล่นพวกที่ถูกกระซิบบอกชื่อออกมาหาเจ้าเมือง และบอกชื่อคนเล่นคนหนึ่งในพวกแรกเช่นเดียวกัน แต่ถ้าคนที่ออกมาจากพวกที่ 2 นี้เป็นผู้ที่มีชื่อตรงกับที่พวกที่หนึ่งบอกชื่อไว้ก่อน ฝ่ายคนนั้นต้องแพ้ พวกที่ชนะขี่พวกที่แพ้มาหาเจ้าเมืองระยะทางที่จะขี่ใกล้หรือไกล แล้วแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน

 

 

อ้างอิงจาก : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ศึกษาการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ ได้ที่ : บทความทั่วไป

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

คำศัพท์กีฬา