คลี
คลี


การละเล่นคลี


     คลี เป็นการละเล่นพื้นบ้าน ที่ใช้การโยนผ้าไปมาระหว่างทั้งสองฝ่าย การละเล่นชนิดนี้เป็นการฝึกสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และยังเป็นการออกกำลังกายอีกด้วย

 

วิธีการเล่น
     ให้จัดคนข้างละ 10 คน หรือมากกว่า 10 คน จะเป็นชายหญิง หรือ ชายข้างหญิงข้างก็ได้ ยืนห่างกันประมาณ 8 วา หรือขนาดพอโยนคลีไปถึงกันสะดวก ใช้ผ้าขาวม้าหรือผ้าอะไรก็ได้ปั้มกลมประมาณเท่าผลส้มโอและผูกเงื่อนไว 2 เงื่อน สำหรับถือได้สะดวกในเวลาโยนไปมา เมื่อจัดคนเตรียมพร้อมทั้ง 2 ฝ่าย แล้วฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเป็นผู้โยนคลีไปให้อีกฝ่ายหนึ่งก่อนก็ได้ ถ้าฝ่ายรับจับคลีได้โดยไม่ตกพื้นดิน ฝ่ายรับจะได้ปาคนฝ่ายโยนครั้งหนึ่ง เมื่อฝ่ายรับปาถูกคนหนึ่งคนใดฝ่ายรับก็ได้ตัวผู้ที่ถูกปามากักขังไว้ในบริเวณ ถ้าฝ่ายรับปาไปไม่ถูกคนหนึ่งคนใด ฝ่ายถูกปาเก็บคลีนั้นโยนกลับคืนไป ถ้าฝ่ายรับจับคลีได้อีกก็จะได้ปาฝ่ายโยนอีก แต่ถ้าฝ่ายรับจับคลีไม่ได้ ฝ่ายรับก็จะกลับเป็นฝ่ายโยนคลีไปให้ฝ่ายถูกรับบ้าง ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจับคลีได้ก็ต้องปาฝ่ายโยนเสมอไป ทำอย่างนี้จนมีการชนะหรือแพ้

     ทั้ง 2 ฝ่าย ต่างพยายามคอยรับคลีที่โยนมาหรือหลบหลีกคลีที่ปามานั้นโดยกวดขัน ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปาถูกคนใดคนหนึ่งก็ต้องพาตัวคนนั้นไปควบคุมดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ตัวคนที่ถูกฝ่ายหนึ่งควบคุมก็จะต้องพยายามดิ้นรนจะออกไปจับคลีที่ฝ่ายพวกของตนโยมาให้ได้ เมื่อจับคลีได้ก็เอาคลีนั้นตีฝ่ายที่ควบคุมตน คนละที ทุกคนเรียกว่า "ลานาย" แล้วไปที่อยู่ของตนตามเดิม ถ้าออกจับคลีไม่ได้ก็ต้องให้ฝ่ายที่ควบคุม ควบคุมเรื่อยไปจนแพ้ชนะ ฝ่ายที่ควบคุมก็จะต้องพยายามคอยป้องปัด มิให้ผู้ที่ถูกคุมตัวไว้ออกจับคลีได้สะดวก ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกปาเอาตัวไปควบคุมไว้จนหมด ฝ่ายนั้นก็นับเป็นแพ้ ฝ่ายที่ชนะยกพวกเข้าครอบครองแดนของฝ่ายแพ้เรียกว่า "ได้เมือง" ฝ่ายแพ้ต้องตั้งที่อยู่ใหม่

 

 

อ้างอิงจาก : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ศึกษาการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ ได้ที่ : บทความทั่วไป

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

คำศัพท์กีฬา