Serve (เซิฟ) เทนนิส
Serve (เซิฟ) เทนนิส

 

คำศัพท์กีฬา :  Serve (เซิฟ) เทนนิส

ประเภทกีฬา : เทนนิส

ความหมายคำศัพท์ : การเสิร์ฟลูก

พบเจอบ่อย : กีฬาเทนนิส จะมีการเซิฟลูก คำว่า "Serve" คือการเซิฟลูกเทนนิส

รายละเอียดคำศัพท์ :  การเสิร์ฟ (serving) คือ การตีส่งบอลครั้งแรกของคะแนนนั้นๆไปให้คู่แข่ง ประเภทผู้เล่นเดี่ยวจะผลัดกันเสิร์ฟฝ่ายละ 1 เกมไปเรื่อยๆ ส่วนในการเล่นประเภทคู่ ผู้เล่นทั้งสองคนในฝ่ายเดียวกันจะต้องผลัดเสิร์ฟคนละ 1 เกมด้วย (ฝ่ายหนึ่งผลัดเสิร์ฟในเกมคี่ ฝ่ายหนึ่งผลัดเสิร์ฟในเกมคู่)

 

สามารถติดตามผลฟุตบอล และตารางแข่งขันได้ที่... http://www.siamsporttalk.com/th/

พูดคุยเรื่องกีฬา ... http://www.siamsporttalk.com/webboard/index.php

เรื่องราวยอดฮิต

คำศัพท์กีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม