Tennis ball (เทนนิส บอล) เทนนิส
Tennis ball (เทนนิส บอล) เทนนิส

 

คำศัพท์กีฬา :  Tennis ball (เทนนิส บอล)

ประเภทกีฬา : เทนนิส

ความหมายคำศัพท์ : ลูกเทนนิส

พบเจอบ่อย : ลูกเทนนิสที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเทนนิส

รายละเอียดคำศัพท์ : Tennis ball (เทนนิส บอล) คือ ลูกบอลขนาดไม่ใหญ่มาก ที่ใช้สำหรับ การแข่งขันกีฬาเทนนิส เรียกอย่างเป็นทางการว่า Tennis ball (เทนนิส บอล) ซึ่งจะมีมาตรทั้งน้ำหนักและขนาดอยู่ตามกติกาสากล

 

สามารถติดตามผลฟุตบอล และตารางแข่งขันได้ที่... http://www.siamsporttalk.com/th/

พูดคุยเรื่องกีฬา ... http://www.siamsporttalk.com/webboard/index.php

เรื่องราวยอดฮิต

คำศัพท์กีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม