Opponent (อ็อพโพเน้นท)
Opponent (อ็อพโพเน้นท)

คำศัพท์กีฬา :  Opponent (อ็อพโพเน้นท)

ประเภทกีฬา : เทนนิส

ความหมายคำศัพท์ : คู่ต่อสู้

พบเจอบ่อย : ในการแข่งขันกีฬาเทนนิส จะมีผู้เล่นสองฝั่ง

รายละเอียดคำศัพท์ :  Opponent (อ็อพโพเน้นท) คือคำศัพท์อย่างเป็นทางการที่ใช้เรียนคู่ต่อสู้หรือคู่แข่ง ซึ่งการแข่งกีฬาเทนนิสแล้วจะแบ่งผู้เล่นเป็นสองฝั่ง และทำการแข่งขันตามกติกาของกีฬา

 

สามารถติดตามผลฟุตบอล และตารางแข่งขันได้ที่... http://www.siamsporttalk.com/th/

พูดคุยเรื่องกีฬา ... http://www.siamsporttalk.com/webboard/index.php

เรื่องราวยอดฮิต

คำศัพท์กีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม