วิธีป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ตอนที่ 4
วิธีป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ตอนที่ 4

 

สำหรับการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ คือเราต้องค่อยๆ ออกกำลังกายทีละน้อยๆ แล้วสังเกตตัวเองว่ามีร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ทั้งในขณะที่กำลังเล่นกีฬาอยู่ ถ้าพบความผิดปกติเกิดขึ้น เราไม่ควรฝืนเล่นกีฬาต่อไปหรือหยุดเล่นกีฬาไปเลย เราต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอีกด้วย เราสามารถป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย โดยมีอยู่ 9 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 

6. การอุ่นเครื่องหรือวอร์มอัพ 

การอุ่นเครื่องหรือวอร์มอัพ คือ การเตรียมร่างกายให้พร้อม ไม่มากเกินจนทำให้หมดแรงหรือเมื่อยล้า สำหรับที่ที่มีอากาศร้อน ไม่ควรอุ่นเครื่องมาก สิ่งที่สำคัญที่สุดของการอุ่นเครื่อง คือ การยืดกล้ามเนื้อให้เต็มที่ในทุกส่วนที่จะต้องใช้ในการเล่นกีฬา การอุ่นเครื่องหรือวอร์มอัพจะทำให้กล้ามเนื้อที่ตึงอยู่อ่อนตัวลง เพื่อเตรียมพร้อมกับการเหยียดอย่างกะทันหันในขณะเล่นกีฬา ทำให้กล้ามเนื้อเกิดความคล่องตัว ยืดหยุ่นและอดทน เพื่อลดการบาดเจ็บให้น้อยที่สุด 

 

7. การทำให้กล้ามเนื้ออ่อนตัว 

การทำให้กล้ามเนื้ออ่อนตัวสามารถทำได้ 2 วิธี คือ 

1. โดยการฝึกด้วยตัวเอง เช่น การวิ่งเหยาะๆ การดัดตัว การบีบ การนวดกล้ามเนื้อมัดที่มีอาการตึงตัว 

2. โดยอุปกรณ์เพื่อเพิ่มอุณหภูมิเฉพาะส่วนของกล้ามเนื้อมัดที่มีอาการดึงตัวอยู่ให้อ่อนตัวลง และช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต และการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด เช่น คลื่นเหนือเสียงหรือการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต เป็นต้น 

 

8. การมีสมาธิ 

นักกีฬาที่ดีจะต้องมีสมาธิอยู่ในตนเอง เพราะจะทำให้นักกีฬามีจิตใจที่มั่นคงมากขึ้นเลยยังทำให้เกิดความมั่นใจในตนเอง ไม่ตื่นเต้นง่าย รู้จักควบคุมอารมณ์ มีการคาดคะเนที่ถูกต้อง ขณะอยู่ในเกมที่มีแรงกดดันสูง นักกีฬาก็สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีสติ 

 

9. การผ่อนหยุดหรือวอร์มดาวน์ 

หลังการเล่นกีฬาเสร็จสิ้น ไม่ควรหยุดเล่นกีฬาโดยทันที เพราะหัวใจยังเต้นเร็วอยู่ ควรเคลื่อนไหวร่างกายต่อไปเรื่อยๆ อีกพัก เพื่อให้หัวใจเต้นช้าลงใกล้เคียงปกติ จากนั้นจึงหยุดพัก 

ถ้าปฏิบัติได้ตามข้อแนะนำที่กล่าวนี้ เราจะสามารถออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬามีทั้งความสุขและปลอดภัย 

 

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=524 

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

คำศัพท์กีฬา