วิธีป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ตอนที่ 3
วิธีป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ตอนที่ 3

 

สำหรับการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ คือเราต้องค่อยๆ ออกกำลังกายทีละน้อยๆ แล้วสังเกตตัวเองว่ามีร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ทั้งในขณะที่กำลังเล่นกีฬาอยู่ ถ้าพบความผิดปกติเกิดขึ้น เราไม่ควรฝืนเล่นกีฬาต่อไปหรือหยุดเล่นกีฬาไปเลย เราต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอีกด้วย เราสามารถป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย โดยมีอยู่ 9 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 

5. การฝึกซ้อม 

เวลาที่ใช้สำหรับการฝึกซ้อมมีความสำคัญมาก ต้องหมั่นฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ ไม่หักโหมมากจนเกินไปในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง การซ้อมหักโหมมากเกินไปจะมีผลเสียต่อร่างกายอย่างมาก เพราะในช่วงระยะที่ร่างกายมีการเจริญเติบโต กระดูกและกล้ามเนื้ออยู่ในระยะพัฒนา การหักโหมมากเกินไปก่อให้เกิดปัญหาการบาดเจ็บเรื้อรัง เราอาจจะสังเกตเป็นพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลง คือ 

1. อาการทางจิต เช่น ไม่สดชื่น ไม่มีสมาธิ หงุดหงิดและเบื่อหน่ายในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา เป็นต้น 

2. อาการทางกาย เช่น อาการเมื่อยล้าทางกล้ามเนื้อเร็วกว่าปกติไป จนถึงขั้นมีอาการเจ็บปวดเฉพาะที่อย่างชัดเจน 

การเล่นกีฬาที่ต้องอาศัยความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างมาก การเล่นกีฬาช่วงในระยะเวลาสั้นๆ กล้ามเนื้อจะเกร็งหรือหดอย่างแรง และมีการดึงผิวกระดูกซึ่งเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกแตกหลุดจากบริเวณที่เกาะ ส่งผลให้กล้ามเนื้อและกระดูกหยุดการเจริญเติบโตและอาจพิการผิดรูปได้ การเล่นกีฬาที่ต้องใช้พละกำลังในช่วงสั้นๆ นั้นไม่เหมาะสำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโต และการกีฬาประเภทนี้ควรจะฝึกเล่นจากเบาไปหาหนัก และไม่ควรฝึกอย่างหนัก การเล่นกีฬาที่หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจะต้องมีการฝึกความอดทนและฝึกพละกำลัง โดยเริ่มฝึกจากเบาไปหาหนักทุกครั้ง 

สนามแข่งขันและสภาพแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ สนามแข่งขันที่ถูกอัดแน่นและแข็งกว่าปกติเป็นสาเหตุทำให้นักกีฬาประเภทวิ่งเกิดอาการเจ็บปวดบริเวณข้อเท้า ส้นเท้า หรือเจ็บพังผืดฝ่าเท้าได้ง่าย สนามแข่งขันพื้นใยสังเคราะห์มักจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าสนามหญ้า เพราะใยสังเคราะห์สามารถดูดซับรับความร้อนเอาไว้ สภาพอากาศร้อน นักกีฬาที่เล่นกีฬาบนสนามแข่งขันพื้นใยสังเคราะห์มักจะประสบปัญหาการสูญเสียเหงื่อหรือน้ำและเกลือแร่ออกไปจากร่างกายเป็นจำนวนมาก ทำให้นักกีฬามีอาการเหนื่อยล้าได้ง่ายกว่านักกีฬาที่เล่นกีฬาบนสนามหญ้า เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บในการฝึกซ้อมกีฬาทุกครั้ง ควรเริ่มต้นฝึกบนสนามหญ้าก่อน เพื่อที่จะได้มีความยืดหยุ่นของระบบโครงสร้างและการเคลื่อนไหว ต่อจากนั้นจึงเปลี่ยนมาเล่นบนพื้นที่มีความหนาแน่นและแข็งกว่าสนามหญ้า เช่น พื้นซีเมนต์ พื้นถนน พื้นยางมะตอย เป็นต้น การเล่นกีฬาที่เริ่มจากพื้นสนามแข่งขันที่อ่อนกว่าไปสู่พื้นสนามแข่งขันที่แข็งกว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจมีต่อระบบโครงสร้างและระบบการเคลื่อนไหว 

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=524 

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

คำศัพท์กีฬา